Ostatné služby

Cestovné lístky

V našej cestovnej agentúre Vám na počkanie vystavíme medzinárodné cestovné lístky spoločnosti:

  • TURANCAR
  • STUDENT AGENCY
  • REGIOJET

Ubytovanie HotelsPro

U nás je možné zabezpečiť si ubytovanie v hoteloch po celom svete na ľubovoľný počet dní s možnosťou zabezpečenia transferu z letiska a späť na letisko. Ideálne na služobné cesty alebo individuálne pobyty v zahraničí.

 

Karta EURO < 26

Identifikačná Karta EURO < 26 je určená pre mládežníkov od 6 do 26 rokov vrátane. Ponúka Vám využívanie siete zliav a výhod na Slovensku a v 39-tich krajinách Európy.


Spolu s kartou je možné získať:
1. viac ako 100 000 zliav a benefitov na Slovensku a v Európe;
2. informačného sprievodcu, ktorý Vás prevedie svetom zliav a výhod;
3. zadarmo 4 x ročne časopis Big News priamo do Vašej schránky;
4. zľavy pri uzatvorení poistenia pri cestách do zahraničia.
5. možnosť zapájať sa do súťaží na www.euro26.sk

 

Poistenie

Pokiaľ cestujete do zahraničia, doporučujeme Vám uzavrieť cestovné poistenie.
V prípade Vašej individuálnej cesty Vám na počkanie vystavíme poistenie liečebných nákladov v zahraničí, zodpovednosti za škody, batožiny a úrazu prostredníctvom poisťovne UNION. Pokiaľ sa zúčastnite zájazdoch organizovaných cestovnými kanceláriami je výhodné uzavrieť komplexný balík, ktorý zahrňuje okrem poistenia liečebných nákladov, úrazu, batožiny a zodpovednosti za škody, aj poistenie stornovania zájazdu, nevydarenej dovolenky, právnej pomoci či doprovodu.


Ak ste sa rozhodli ísť na hory odporúčame Vám:

  • poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby – Od 1.júla 2006 každý návštevník hôr v prípade, že bude nútený využiť služby Horskej záchrannej služby (HZS), bude musieť v plnej výške uhradiť náklady spojené s technickou časťou takéhoto zásahu poskytnutého HZS.

Tieto náklady môžu značne zaťažiť vašu peňaženku.


Ponúkame Vám jednoduché, rýchle a cenovo výhodné riešenie prostredníctvom Poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.

Z toho poistenia máte nárok na úhradu nevyhnutných nákladov za zásah, ktorý vykonala HZS, ako napr. náklady na:

  • vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby;
  • pozemnú alebo leteckú prepravu z miesta zásahu do miesta odvozu.

 

Vstupenky

Na počkanie vystavíme vstupenky na kultúrne a športové podujatia v sieti Ticketportal - slovenský, český.

 

Dialničné nálepky

Pre motorové vozidlá predávame dialničné nálepky  České a  Rakúske podľa časového intervalu použitia ( 10 dňové, mesačné, ročné ).